คู่มือการใช้งาน
Cloud Email วิธี Add Distribution Lists หรือ Mail Group

Cloud Email วิธี Add Distribution Lists หรือ Mail Group

– เมื่อเข้ามาในหน้า Management ให้คลิกที่ menu “Distribution Lists”

– ในหน้า Distribution Lists Management คลิก “Add Distribution Lists”

1. ช่อง “Email Address” ใส่ชื่อ mail group ที่ต้องการครับ

2. ต้องการให้ account ไหนอยู่ใน group นี้ให้คลิกที่ชื่อ account ในช่อง “Add Members To List” แล้ว email ที่คลิกจะเด้งไปอยู่ช่อง “List Members”

3. กด saveแ แล้วลองทดสอบส่ง email เข้า mail group ได้เลยครับ