คู่มือการใช้งาน
Cloud Email วิธีตั้งค่า email กับ ระบบ Android(POP3)

Cloud Email วิธีตั้งค่า email กับ ระบบ Android(POP3)

– เข้า app Email ของ มือถือ Android

– ใส่ชื่อ account email และ password ของ email แล้วกดที่ “MANUAL SETUP”

– ในหน้านี้ให้กดที่ “POP3 ACCOUNT”

– ใส่ข้อมูล ชื่อ account password ของ email ลูกค้า

POP3 server ให้ใช้ mail.(ชื่อ domain)
เช่น domain ชื่อ hostinglotus.com ก็ใส่เป็น mail.hostinglotus.com

Port POP3 จะเป็น 110

แล้วกด “NEXT” ได้เลยครับ

– ใส่ข้อมูล ชื่อ account password ของ email ลูกค้า

SMTP server ให้ใช้ mail.(ชื่อ domain)
เช่น domain ชื่อ hostinglotus.com ก็ใส่เป็น mail.hostinglotus.com

Security type ให้ใช้ TLS

Port SMTP จะเป็น 587

แล้วกด “NEXT” ได้เลยครับ

– เมื่อมาถึงหน้านี้ก็เท่ากับว่า add account เรียบร้อยแล้วครับ

หากพบ error ให้ cap หน้าจอ error ส่งมาที่ support@hostinglotus.com ครับ

ทางเจ้าหน้าที่จะช่วยตรวจสอบให้ครับ