คู่มือการใช้งาน
Cloud Email วิธี ลบ account email

วิธี ลบ account email

– login เข้าระบบสมาชิกที่ link http://www.hostinglotus.com/hosting/clientarea.php

– เมื่อ login เข้าระบบสมาชิกมาแล้วให้คลิกที่ “บริการของฉัน” และ คลิกที่ Icon ด้านหลัง order ตามภาพ

delete-email

– หน้าต่อมาจะมาที่ ข้อมูลสินค้าและบริการ ให้คลิกที่ “Accounts”

– ต่อมาให้ ติ๊กที่หน้าชื่อ account ที่ต้องการลบ และ คลิกที่ “Delete”

– จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้คลิก confirm เมื่อคลิก confirm แล้ว account จะถูกลบทันที ต้องระวังด้วยครับ