คู่มือการใช้งาน
Cloud Email วิธี reset password account email กรณีลืม password

วิธี reset password account email กรณีลืม password

 

– login เข้าระบบสมาชิกที่ link http://www.hostinglotus.com/hosting/clientarea.php

– เมื่อ login เข้าระบบสมาชิกมาแล้วให้คลิกที่ “บริการของฉัน” และ คลิกที่ Icon ด้านหลัง order ตามภาพ

– หน้าต่อมาจะมาที่ ข้อมูลสินค้าและบริการ ให้คลิกที่ “Accounts”

ในหน้า Email Accounts Management

– คลิกที่รูปฟันเฟืองที่ account ที่ต้องการ reset password
– คลิกที่ “Change Password”

– เมื่อคลิก Change Password แล้วจะพบหน้าต่างใหม่ ให้ใส่ password ใหม่แล้วคลิก confirm

– เมื่อ save แล้วก็สามารถนำ password ใหม่ไป login ใน webmail ได้เลยครับ

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

http://www.hostinglotus.com/hosting/knowledgebase/32/UeAIOAaeO-Cloud-Email-Hosting